Professionals sinds 1992

Één vaste contactpersoon

Gediplomeerde professionals

Zorgvuldige aanpak

Trainingen en opleidingen

ADD Safety & Security biedt cursussen aan met betrekking tot veiligheid op het breedste vlak, hieronder vind je een greep uit ons aanbod.

Beveiligingsdiploma of ESO halen?

Via onze organisatie kun je het diploma Event Security Officer (ESO) halen, daarnaast leiden we in samenwerking met het ROC studenten op voor het MBO-diploma Beveiliger 2. Hierbij is stage intern mogelijk en de opleiding wordt van A tot Z geregeld.

De examens worden afgenomen door het SVPB (stichting vakexamens voor de particuliere beveiliginsgorganisaties).  De SVPB neemt als enige examenorganisatie examens af voor een aantal beveiligingsdiploma’s en certificaten die zijn opgenomen als opleidingseisen in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (ministerie van Veiligheid en Justitie).

Basis BHV:

In 2 dagen leert de cursist de basisvaardigheden voor de BHV. 1 dag staat in het teken van Levensreddende Eerste Hulp (LEH) en 1 dag staat in het teken van Brand, Ontruiming en Communicatie (BOC). Beide dagen worden afgesloten met een theorietoets. De competenties van de vaardigheden worden tussentijds door de docent getoetst.

Herhaling BHV:

Tijdens deze dag worden de vaardigheden herhaald en getoetst bij de cursist. De cursist dient de Basis BHV te hebben doorlopen om deel te mogen nemen aan deze cursus. Tijdens deze dag werken wij ook met een LOTUS® slachtoffer. Deze acteert en grimeert ziektebeelden en wonden om de cursist een beter beeld van de realiteit te geven.

Basis EHBO:

De basis EHBO bestaat uit 3 dagen. In 2,5 dag leert de cursist alle vaardigheden EHBO aan. Het laatste dagdeel staat in het teken van examinering door een extern examencommissie van Het Oranje Kruis. De lesstof is veel uitgebreider dan de Levensreddende Eerste Hulp in de BHV.

Herhaling EHBO:

In 1 dag herhalen wij vaardigheden die vallen binnen het diploma EHBO van Het Oranje Kruis. De cursist dient in het bezit te zijn van een Diploma EHBO van het Oranje Kruis. Bepaalde vaardigheden dienen jaarlijks herhaald te worden. Andere vaardigheden tweejaarlijks. Dit is vastgelegd door Het Oranje Kruis. De competenties worden bijgehouden per cursist.

Basis BLS-AED

In deze cursus leert de cursist hoe een volwassen persoon gereanimeerd moet worden. Ook wordt het gebruik van de AED geoefend. De certificering verloopt via de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Herhaling BLS-AED

Tijdens deze cursus herhalen wij de vaardigheden die aangeleerd zijn in de basis cursus.

Workshop Acute Zorg Alcohol & Drugs Preventie®

In deze interactieve workshop wordt informatie verstrekt over diverse drugssoorten die in omloop zijn. Daarnaast wordt door middel van simulatiebrillen de werking van drugs nagebootst. Door het uitvoeren van opdrachten ervaart de cursist hoe het is om onder invloed te zijn. Voor deze workshop is geen certificering, het ontvangen van een certificaat van deelname is mogelijk.

Nieuwsgierig geworden?