Professionals sinds 1992

Één vaste contactpersoon

Gediplomeerde professionals

Zorgvuldige aanpak

Safety

HSE Management & Coördinatie

HSE staat voor Health, Safety en Environment oftewel gezondheid, veiligheid en milieu; een breed veiligheidsbesef dat erop gericht is ‘veiligheid’ steeds weer onder de aandacht…

Veiligheidskundigen

Er zijn bedrijven, instellingen en overige objecten die onder voorwaarden toegankelijk zijn. Een bepaalde manier van toezicht en controle is wenselijk en helaas veelal noodzakelijk…

Mangatwacht

Een mangat is een opening in een stoomketel, silo of andere besloten ruimte waar een man door heen past. Het wordt vaak aangebracht om bijvoorbeeld monteurs en lassers toegang…

Brandwacht

Brand; de gevolgen zijn enorm. Het voorkomen van brand is dan ook een belangrijke zaak. De professionele brandwachten van ADD Safety & Security zijn bij uitstek deskundig…

Toezichthouders

De toezichthouders van ADD Safety & Security zijn actief op plaatsen waar beveiliging preventief aanwezig is. Onze professionals werken bijvoorbeeld op winkelcentra, pleinen…

Gasmeetkundigen

In sommige situaties is het wenselijk of zelfs noodzakelijk dat er metingen plaatsvinden op het gebied van bijvoorbeeld aceton, benzeen, diesel, gasolie en hexaan. Ook dan kun je rekenen…

Wil je meer weten?

Download gratis onze brochure!