Professionals sinds 1992

Één vaste contactpersoon

Gediplomeerde professionals

Zorgvuldige aanpak

Mangatwacht en Brandwacht

Waarom een Mangatwacht-brandwacht?
In besloten ruimten kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn of -door werkzaamheden- ontstaan. De gevaren die daarbij optreden zijn verstikking, bedwelming, vergiftiging en brand- en explosiegevaar.
Onder besloten ruimten worden ruimten verstaan die onder normale omstandigheden van de omgeving zijn afgesloten. Veel besloten ruimten moeten echter toch regelmatig worden betreden, bijvoorbeeld voor inspecties, reparaties, of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld lassen of snijden).
Deze ruimten kennen vaak een beperkte bewegingsruimte, er is geen of weinig daglicht, slechte verlichting en geen of weinig ventilatie. Er bestaat kans op zuurstoftekort, er is mogelijk aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en er zijn weinig vluchtmogelijkheden.

Voor dergelijke ruimten leveren wij mangatwacht- en brandwachtprofessionals door heel Nederland. We houden toezicht en adviseren onder andere bij productie- onderhoudstops. Onze medewerkers worden ingezet in de industrie, petrochemie, productie, bouw, evenementen en in de zorg. Zij weten hoe ze in deze situaties de veiligheid moeten waarborgen.

Naast mangatwacht en brandwacht professionals leveren wij ook veiligheidskundigen en kunnen we het HSE management verzorgen. #alshetveiligmoetzijn

Zowel de mangat- als brandwachten beschikken over een:

  • VCA certificaat
  • EHBO diploma
  • BHV certificaat
  • Mangatwachten beschikken over het diploma’s Gasmeten en Mangatwacht en hebben een training communicatie in crisissituaties gevolgd
  • Brandwachten zijn daarnaast Rijks- of industrieel gediplomeerd

Wil je meer weten?

Download gratis onze brochure!