We zijn verheugd te kunnen mededelen dat ADD Safety & Security BV zich als sponsor verbonden heeft aan Hoogeveen Futsal 1. De naam van ADD Safety & Security zal per direct te zien zijn op de wedstrijdtenues én op de nieuw geschonken presentatiepakken waar wij ontzettend blij mee zijn.

ADD Safety & Security is een landelijk opererende beveiligingsorganisatie met Aandacht voor Detail in Dienstverlening. Het hoofdkantoor is gevestigd te Hoogeveen met enkele landelijke steunpunten.
ADD Safety & Security benut meer dan 20 jaar ervaring en expertise in de veiligheidsbranche en streeft naar lange termijn klantrelaties.
De organisatie kent een “platte” organisatiestructuur wat zich in de praktijk vertaald dat opdrachtgevers één contactpersoon hebben welke hun belangen behartigd.

Wij bieden een breed scala aan beveiligings- en veiligheidsdiensten en werken alleen met ervaren professionals.
De proactieve werkwijze welke als rode draad is gebaseerd op Predictive & Security Profiling.

ADD Safety & Security is gespecialiseerd in het beheersbaar maken van risico’s voor bedrijven, organisaties en particulieren. Risicomanagement en Business Continuity Management lopen als een rode draad door onze dienstverlening. Risico’s managen zonder daarbij de continuïteit binnen een bedrijf, organisatie of van een particulier uit het oog te verliezen is waar onze professionals goed in zijn.

Om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk te kunnen ontzorgen bieden wij een breed pakket van dienstverlening aan.
Daarnaast bieden wij ondersteuning in vergunningstrajecten, het opstellen van beveiligings- en veiligheidsplannen.

ADD Safety & Security biedt zichtbaar toegevoegde waarde aan haar opdrachtgevers.

ADD Safety & Security #alshetveiligmoetzijn

Kenmerken van onze professionals:
• Beschikken over de benodigde vakdiploma’s,
• Ruim ervaren in hun vakgebied,
• Representatief, toegankelijk en vlot voorkomen,
• In het bezit van aanvullende certificaten en diploma’s zoals: EHBO, BHV, Reanimatie, VCA,
• Trainingen in conflictbeheersing, de-escalerend werken en communicatie,
• In veel gevallen aanvullende trainingen en opleidingen als: Predictive Profiling en Security Profiling.

ADD Safety & Security is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend onder nummer: 4490.
Daarnaast zijn wij NEN 4400-1 erkend wat betekend dat:
Per 1 juli 2012 er een fiscale vrijwaring geldt inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een onderneming met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener.

ADD Safety & Security hecht grote waarde aan de naleving van wet- en regelgeving en wil aanspraken richting opdrachtgevers zoveel mogelijk beperken. Ons motto is dan ook: #alshetveiligmoetzijn